СПОСТЕРІГАЧІ

Асоціація "Туризм Одеси"

ТОВ “Арагон”

ДВНЗ “Одеська державна академія будівництва та архітектури”

ДВНЗ “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”

Кафедра економіки та управління туризмом ДВНЗ “Одеський національний економічний університет”

ТОВ “Елемент п’ять”