ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГОТЕЛЯМИ Й АНАЛОГИЧНИМИ ЗАСОБАМИ РОЗМІЩЕННЯ ТА НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ УСЛУГ (редакція від 11.12.2010)

Асоціація "Туризм Одеси"

        

                        
ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.03.2004 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2004 р.
за N 413/9012

Про затвердження Правил користування готелями
й аналогічними засобами розміщення та надання
готельних послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури і туризму
N 46 ( z1048-09 ) від 19.10.2009
N 43 ( z1009-10 ) від 18.10.2010 }
На виконання “Заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього
туризму” (п.2, частина 2), затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 390-р ( 390-2003-р ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила користування готелями й аналогічними
засобами розміщення та надання готельних послуг (додаються).
2. Управлінню стратегічного планування розвитку курортів та
туристично-рекреаційної сфери (Шенін А.О.) у п’ятиденний термін
подати наказ на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
3. Управлінню рекламно-інформаційної та інноваційної
діяльності (Вакуленко О.Г.) забезпечити публікацію наказу в
засобах масової інформації після його державної реєстрації у
Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держтурадміністрації Самарцева Є.В.
Голова Держтурадміністрації В.Цибух

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної туристичної
адміністрації України
16.03.2004 N 19
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2004 р.
за N 413/9012

ПРАВИЛА
користування готелями й аналогічними засобами
розміщення та надання готельних послуг


1. Загальні положення
1.1. Ці Правила регламентують основні вимоги щодо
користування готелями та аналогічними засобами розміщення (далі –
готелі) усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території
України у сфері надання послуг розміщення (готельних послуг)
споживачам, і регулюють відносини між споживачами (фізичними
особами, які проживають у готелях або мають намір скористатися
готельними послугами) та готелями, виконавцями цих послуг.
1.2. У своїй діяльності готелі керуються чинним
законодавством України та цими Правилами.
1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

{ Абзац другий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства культури і туризму N 43 ( z1009-10 ) від
18.10.2010 }

готель – підприємство будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, що складається із шести і більше номерів та
надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим
обслуговуванням; { Абзац другий пункту 1.3 глави 1 в редакції
Наказу Міністерства культури і туризму N 43 ( z1009-10 ) від
18.10.2010 }
аналогічні засоби розміщення – підприємства будь-якої
організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і
надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням
ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів; { Абзац третій пункту 1.3
глави 1 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 43
( z1009-10 ) від 18.10.2010 }
споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє,
використовує або має намір придбати чи замовити товари, роботи,
послуги для власних (побутових) потреб; замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт
туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання
готельних послуг від імені та на користь споживача та здійснює
оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим
договором); готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення
споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання
в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та
тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та
додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії
готелю; { Абзац шостий пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства культури і туризму N 43 ( z1009-10 ) від 18.10.2010 }
основні послуги – обсяг послуг готелю (проживання, харчування
тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу
згідно з укладеним договором; додаткові послуги – обсяг послуг, що не належать до основних
послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за
окремим договором; місце (ліжко-місце) – частина площі номера з ліжком,
постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до
категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї
особи; номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з
однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового
проживання; штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною стороною
у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним
законодавством; бронювання – процес замовлення замовником готелю основних
і/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання
послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою
споживачів; підтвердження заброньованих послуг – згода готелю щодо
виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових
послуг згідно з заявкою; відмова в бронюванні послуг – відмова готелю в бронюванні
основних і додаткових послуг готелю у визначений договором термін; анулювання – відмова замовника від заброньованих послуг.
Анулювання поділяється на три види: своєчасне анулювання, пізнє
анулювання, неприбуття. В разі пізнього анулювання або неприбуття
готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладеними в
договорі; своєчасне анулювання – відмова замовника від використання
заброньованих послуг не пізніше ніж за три доби до дати
запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни; пізнє анулювання – анулювання у термін не пізніше, ніж за
одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором
терміни; неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів
до готелю у день заїзду або ануляція заброньованих послуг менше
ніж за 24 години до вказаної дати поселення; дата заїзду – дата прибуття споживача до готелю; дата виїзду – дата виїзду споживача із готелю; ранній заїзд – заїзд споживача до готелю до розрахункової
години; пізній виїзд – виїзд споживача з готелю після розрахункової
години в день виїзду; розрахункова година – година, яка встановлена у готелі і при
настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і
після якої здійснюється заселення у готель.
1.4. Категорія готелю встановлюється відповідно до чинного
законодавства України.
1.5. Використання “зірок” як знака відповідності готелю
певній категорії без підтвердження її у встановленому чинним
законодавством порядку забороняється.
1.6. Посадові особи, які безпосередньо здійснюють керівництво
готелем та його персоналом, повинні мати вищу фахову освіту або
вищу освіту та спеціальну професійну підготовку чи стаж керівної
роботи у сфері надання готельних послуг не менш трьох років.
1.7. Режим роботи готелю цілодобовий.
1.8. Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та
обслуговуванні споживачів, повинен мати відповідну професійну
підготовку, володіти іноземними мовами в необхідному обсязі в
залежності від категорії готелю, додержуватись правил службового
етикету (бути ввічливим, люб’язним, мати охайний вигляд).
1.9. Персонал, який бере безпосередню участь у прийманні та
обслуговуванні споживачів, повинен проходити медичне обстеження,
результати якого відображаються в особових медичних книжках.
Особова медична книжка пред’являється для контролю на вимогу
представників установ державної санітарно-епідеміологічної служби.
1.10. У готелі повинні використовуватись мийні засоби, що
дозволені Міністерством охорони здоров’я України та мають
сертифікат відповідності.
1.11. Матеріально-технічне оснащення та мінімальний перелік
послуг, що надаються готелем, повинні відповідати вимогам,
установленим стандартами та іншими нормативно-правовими
документами для категорії одна “зірка”.
1.12. Готель повинен мати внутрішні правила проживання у
готелі, які не суперечать цим Правилам, а також книгу відгуків та
пропозицій.
1.13. Готель повинен мати журнал реєстрації вступного
інструктажу працівників з питань охорони праці та журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
1.14. Готель повинен відвести не менше ніж 50 відсотків
номерів та (або) місць розміщення для осіб, які не курять. { Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 46 ( z1048-09 ) від 19.10.2009 }
2. Інформація про послуги
2.1. Готель зобов’язаний довести до відома споживача
найменування та місцезнаходження юридичної особи, категорію готелю
при її наявності. Фізична особа – суб’єкт господарювання зобов’язаний надати
споживачу інформацію про свою державну реєстрацію та найменування
органу, що його зареєстрував.
2.2. Готель зобов’язаний надати споживачу необхідну,
достовірну, доступну та своєчасну інформацію про готельні послуги. Інформація доводиться до відома споживача у доступній наочній
формі і розміщується у приміщенні, що призначене для оформлення
розміщення споживача, у зручному для огляду місці та повинна
включати таке: зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні
відповідати готельні послуги; ці Правила; свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії (якщо
вона присвоєна); копію сертифіката на послуги, що підлягають обов’язковій
сертифікації; копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає
ліцензуванню; ціну номера (місця в номері); перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в
номері); перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему
плату; відомості про форму та порядок оплати послуг; перелік категорій осіб, що мають право на отримання пільг, а
також перелік пільг, що надаються при наданні послуг у
відповідності до законодавства; відомості про роботу закладів (підприємств) громадського
харчування, торгівлі, зв’язку, побутового обслуговування та інших,
що розташовані в готелі. У разі їх відсутності – дані про
місцезнаходження та режим роботи найближчих до готелю підприємств
харчування, зв’язку та побутового обслуговування; відомості про органи, що здійснюють захист прав споживачів.
2.3. Готель повинен забезпечити наявність у кожному номері
внутрішніх правил проживання у готелі, правил протипожежної
безпеки та інструкції щодо дій в екстремальних умовах, перелік
додаткових послуг та прейскурант цін на них, відомості про роботу
закладів (підприємств) громадського харчування, торгівлі, зв’язку,
побутового обслуговування та інших, що розміщені у готелі,
внутрішній телефонний довідник. Зазначена інформація повинна доводитись до відома споживачів
українською мовою і, в залежності від категорії підприємства,
іноземними мовами (на розсуд готелю).
2.4. Збитки, завдані споживачу послугами, що надані готелем і
були придбані в результаті недобросовісної інформації (реклами),
підлягають відшкодуванню готелем у повному обсязі.
3. Порядок бронювання номерів (місць), укладання
договору на готельне обслуговування та оплати послуг
3.1. Готель має право укладати договір з замовником
(споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його
двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за
допомогою поштового, телефонного або іншого зв’язку (засобів
електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє
достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику.
Договір вважається укладеним тільки в разі письмового акцепту
готелем направленої йому заявки на бронювання та досягнення
сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.
3.2. При бронюванні номера (місця) готель може запросити
передплату за надання готельних послуг. У разі відмови споживача
оплатити броню, його розміщення у готелі проводиться у порядку
загальної черги. Передплата враховується в оплату готельних послуг при
остаточному розрахунку, якщо інше не обумовлено укладеним із
замовником договором. При неприбутті споживача до 18:00 (час анулювання) в день
замовленого прибуття замовлення анулюється, якщо бронювання
номера (місця) не було підтверджено. Якщо заброньовані номери (місця) не були підготовлені вчасно
до заселення, плата за їх бронювання не стягується.
3.3. Договір про надання основних готельних послуг може бути
укладеним замовником на користь споживача за дорученням
останнього.
3.4. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та
систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо
яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів.
3.5. Ціна номера (місця), вартість додаткових послуг, у т.ч.
бронювання, встановлюються готелем самостійно, форма оплати
визначається договором між споживачем/замовником та готелем. Готель може застосовувати добову або погодинну оплату
готельних послуг. Готель визначає перелік основних послуг, які входять у ціну
номера (місця в номері).
3.6. Договір про надання основних готельних послуг споживачу
вважається укладеним після оформлення документів на проживання
(заповнення анкети, реєстрації) та засвідчується розрахунковою
квитанцією або іншим розрахунковим документом, що підтверджує
укладення договору і містить у собі: найменування готелю, його реквізити (для приватного
підприємця – прізвище, ім’я по батькові, інформацію про державну
реєстрацію); прізвище, ім’я та по батькові споживача; інформацію про номер (місце в номері), що надається; ціну номера (місця в номері); інші необхідні дані на розсуд готелю.
3.7. Договір про надання готельних послуг може бути укладений
на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на
невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий
термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі
завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача.
3.8. Плата за надання готельних послуг стягується у
відповідності до єдиної розрахункової години – 12-ї години
поточної доби за місцевим часом. Готель з урахуванням місцевих особливостей вправі змінити
єдину розрахункову годину. При проживанні в готелі менше однієї доби та у разі раннього
заїзду чи пізнього виїзду готель самостійно визначає розмір плати
за надання готельних послуг.
3.9. При розміщенні дітей віком до 5 років з батьками в
одному номері плата за проживання дітей не стягується.
4. Порядок надання послуг
4.1. Номер (місце) в готелі надається споживачу при
пред’явленні паспорта або іншого документа, який засвідчує особу
(паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення
особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні,
але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або
документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні
(якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами),
свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років,
посвідчення водія, для військових – особове посвідчення або
військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи
споживача, та ін.), і заповненні анкети встановленого центральним
органом виконавчої влади з питань туризму зразка.
4.2. Споживач має право розірвати договір про надання
готельних послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих
готелем послуг. Порядок розірвання договору на надання готельних послуг з
замовником визначається договором та чинним законодавством.
4.3. Готель зобов’язаний надати пільги тим категоріям
споживачів, для яких такі пільги передбачені, в порядку і на
умовах, визначених чинним законодавством.
4.4. Без згоди споживача/замовника готель не має права
надавати додаткові послуги, які не включені у договір.
Споживач/замовник вправі відмовитись від оплати таких послуг, а в
разі їх сплати готель зобов’язаний повернути сплачену суму. Забороняється обумовлювати виконання одних послуг за умови
надання інших послуг.
4.5. За бажанням споживача йому може надаватись номер на два
і більше місць з оплатою вартості номера.
4.6. Готель повинен забезпечити цілодобове оформлення
споживачів, які прибувають та вибувають із готелю.
4.7. У закладах (підприємствах) громадського харчування,
зв’язку та побутового обслуговування, розміщених у готелях, особи,
які проживають у готелі, мають право на обслуговування у першу
чергу.
4.8. Готель зобов’язаний надати споживачу без додаткової
оплати такі види послуг: виклик швидкої допомоги; доставка в номер кореспонденції; побудка у визначений час; надання необхідного інвентарю в залежності від категорії
готелю.
4.9. Зміна постільної білизни, рушників та туалетних речей
проводиться у відповідності до категорії готелю, але не рідше двох
разів на тиждень.
4.10. Готель забезпечує комплектність і справність обладнання
в номері, а також якість підготовки приміщення під заселення.
4.11. Готель відповідає за схоронність речей, внесених до
готелю споживачем, який проживає у ньому. Річ вважається такою, що
внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або
знаходиться у відведеному для споживача приміщенні. Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних
паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані
готелю на зберігання. У разі втрати чи пошкодження речі споживач зобов’язаний
негайно повідомити про це готель. Якщо до закінчення строку проживання споживач не пред’явив
свої вимоги до готелю, вважається, що його речі не були втрачені
чи пошкоджені.
4.12. У разі виявлення забутих речей готель зобов’язаний
негайно повідомити про це власника речей (за умови, що їх власник
відомий). Забуті речі зберігаються у готелі протягом шести місяців,
після чого передаються у відповідні державні органи для реалізації
або знищуються, про що складається акт установленої форми.
4.13. Споживач зобов’язаний дотримуватись цих Правил,
внутрішніх правил проживання у готелі та правил пожежної безпеки. Якщо споживач неодноразово порушує внутрішні правила
проживання у готелі, що призводить до матеріальних збитків, а
також створює незручності для інших споживачів, готель має право
відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення).
5. Відповідальність готелю і споживачів за невиконання
обов’язків під час надання готельних послуг
5.1. Готель зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних
послуг згідно з вимогами чинного законодавства, цих Правил та
договору. Матеріально-технічне забезпечення готелю, перелік та якість
послуг, які надаються споживачу, повинні відповідати вимогам
присвоєної готелю категорії.
5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних
зобов’язань, пов’язаних з наданням готельних послуг, винна сторона
має відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки.
5.3. При неможливості (відмові) виконати умови попередньо
укладеного договору зі споживачем/замовником щодо надання
готельних послуг готель зобов’язаний, на вимогу споживача,
забезпечити розміщення споживача в іншому готелі, розташованому в
даній місцевості, що надає послуги рівноцінні або вищої якості.
Додаткові затрати, що виникли у зв’язку з цим, покриваються
готелем.
5.4. Споживач при виявленні недоліків у наданій послузі,
невідповідності послуги присвоєній категорії готелю має право за
своїм вибором вимагати: усунення недоліків безоплатно та у визначений термін; відповідного зменшення ціни за надану послугу. Готель повинен ужити заходів щодо усунення недоліків наданої
послуги протягом години з моменту пред’явлення споживачем
відповідної вимоги. Споживач має право розірвати договір про надання готельних
послуг і відповідно до чинного законодавства вимагати повного
відшкодування збитків, якщо готель в установлений термін не усунув
недоліки. Гроші, сплачені споживачем за послуги, повертаються у день
розірвання договору або в інший термін за домовленістю, але
не пізніше ніж протягом 7 днів від дня пред’явлення відповідної
вимоги.
5.5. Готель відповідно до чинного законодавства України несе
відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну
споживача, що виникла в зв’язку з недоліками при наданні послуг.
Порядок і обсяг відшкодування визначаються відповідно до чинного
законодавства.
5.6. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у
зв’язку з утратою або пошкодженням майна готелю, здійснюється ним
відповідно до чинного законодавства України.
6. Контроль за дотриманням Правил
6.1. Контроль за дотриманням готелем цих Правил здійснюють
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування,
центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші
центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.
6.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних
послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно
безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього
природного середовища, готель несе відповідальність згідно із
чинним законодавством.
6.3. Готель зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням
персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
Заступник Голови –
в. о. директора департаменту
розвитку курортів та

туристично-рекреаційної сфери Є.Самарцев