ДСТУ 4269:2003 – ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ

Асоціація "Туризм Одеси"

ДСТУ 4269:2003
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ

TOURIST SERVICES
CLASSIFICATION FOR HOTELS

Чинний від 2004-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт встановлює класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування незалежно від форм власності та відомчої належності.
Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 готельні послуги
Діяльність з розміщування та надавання тимчасового проживання споживачам у засобах розміщування, а також Інша діяльність, пов’язана з розміщуванням та тимчасовим проживанням
3.2 готель
Підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що надає готельні
послуги, не обмежені щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування (далі за текстом для
цілей цього стандарту — готелі) за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою
готелю, яку визначають комплексом вимог до:
— матеріально-технічної оснащеності;
— переліку надаваних послуг;
— кваліфікації персоналу.
4.2 Категорії позначають символом — «» (зірка). Готелі класифікують за п’ятьма категоріями. Найвищу категорію готелю позначають — «», найнижчу — «*».
Категорію готелю зазначають на його вивісці, на квитанціях, у реєстраційній картці гостя
та в рекламних документах.
Вимоги до кожної категорії готелів, наведені в цьому стандарті, є мінімальні і їх потрібно виконувати у повному обсязі.
4.3 Можуть бути відхили від вимог до матеріально-технічної оснащеності готелів та переліку надаваних в них послуг, якщо будинок готелю відноситься до пам’яток історії чи архітектури,
за виконання таких умов:
— керівництво готелю надає документальне підтвердження, засвідчене уповноваженим органом, що виконання вимоги неможливе з погляду збереження історичного характеру будинку,
навколишніх забудов та прилеглої території;
— відхил не призведе до значного зниження вимог, встановлених для даної категорії готелю;
— в інформаційних та рекламних матеріалах, що стосуються готелю, подають інформацію про
історичний характер будинку і пов’язані з цим відхили від вимог до матеріально-технічної оснащеності чи переліку надаваних послуг.
4.4 Вимоги до готелів усіх категорій
4.4.1 Готель повинен мати зручні під’їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками, упорядковану і освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покривом для короткочасного паркування і маневрування, за наявності окремого входу в ресторан — вивіску з його назвою.
Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід.
4.4.2 Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю та використовуване технічне
устатковання повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-9.
4.4.3 У готелі потрібно створити умови, щоб убезпечити життя, здоров’я туристів, зберегти їхнє
майно та захистити навколишнє середовище згідно з ДСТУ 4268 та розділу 5 цього стандарту.
4.4.4 Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які забезпечують:
— постійне електропостачання;
— гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);
— каналізацію;
— опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у житлових і громадських приміщеннях;
— вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запахів у номери і громадські приміщення;
— телебачення (підведення до усіх номерів);
— телефонний зв’язок;
— освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампами розжарювання — 100 лк; люмінесцентними лампами — 200 лк; у коридорах — цілодобове освітлення.
4.4.5 Готель потрібно розміщувати у сприятливих екологічних умовах.
4.4.6 Проектуючи нові та реконструюючи наявні готелі, треба передбачати устатковання
для задоволення потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В 2.2-9 та розділу 6 цього стандарту.
Під новими готелями розуміють готелі, окремі корпуси, уведені в експлуатацію або реконструйовані після надання чинності цьому стандарту.
4.4.7 У готелі потрібно створювати всі необхідні умови для особистої гігієни, харчування
і відпочинку персоналу. Приміщення для персоналу готелю повинні мати відповідне категорії готелю сучасне устатковання, зокрема санітарне.
5 ВИМОГИ ДО ГОТЕЛІВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
Вимоги до готелів наведено у таблиці 1:

6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО УРАХУВАННЯ
ПОТРЕБ ІНВАЛІДІВ
6.1 Вхід до готелю повинен бути пристосований до потреб інвалідів та інших маломобільних
груп населення.
6.2 Служба приймання повинна мати спеціальне місце для обслуговування особи, що рухається на візку.
6.3 Готелі усіх категорій повинні мати щонайменше один номер, пристосований до потреб
інвалідів.
6.4 У загальнодоступній частині готелю принаймні один туалет повинен бути пристосований
до потреб інвалідів.
6.5 У громадських приміщеннях (вестибюль, холи, приміщення для харчування тощо) потрібно
визначити місця для особи, що рухається на візку.
7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ УСТАТКОВАННЯ
ТА ОСНАЩЕННЯ ГОТЕЛІВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
7.1 Готелі категорії одна зірка
Готелі категорії одна зірка можуть бути побудовані з недорогих будівельних матеріалів, мати
устатковання та меблі, випущені серійно, але усі меблі та електроприлади повинні бути справні,
функційні.
Постільна білизна та рушники повинні бути якісні, без пошкоджень.
Санвузли повинні бути оснащені справним устаткованням, стіни і підлога покриті водонепроникним матеріалом.
7.2 Готелі категорії дві зірки
Усе устатковання готелю може бути недороге, але функційне, справне, у доброму технічному стані.
Постільна білизна в доброму стані, незношена, без пошкоджень, з натуральних або натурально-штучних тканин: може бути однотонна або з малюнком, біла або кольорова, картата або у смужку.
Оснащення санвузлів повинно мати естетичний вигляд, стіни і підлога покриті водонепроникним матеріалом і зроблені якісно, без видимих недоліків.
7.3 Готелі категорії три зірки
Будинок готелю повинен органічно вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці (площі), головний фасад будинку повинен відповідати певному архітектурному стилю. Якщо будинок побудовано за невдалим проектом і він має невиразний фасад, повинен бути застосований широкий
спектр сучасних будівельних технологій і матеріалів, які дають змогу зробити зовнішній вигляд привабливим.
Меблі та оснащення можуть бути з матеріалів середньої вартості, але добре оформлені, відповідати єдиному стилю. Усе устатковання повинно бути у доброму технічному стані та створювати
затишок.
Номери та громадські приміщення повинні бути прикрашені декоративними елементами, картинами або іншими художніми творами.
Постільна білизна з натуральних тканин, незношена, однотонна або з малюнком, біла або кольорова, картата або у смужку.
Санвузли повинні бути оснащені якісним устаткованням середньої вартості, стіни і підлога
покриті відповідним водонепроникним матеріалом, зроблені без недоліків.
7.4 Готелі категорії чотири зірки
Будинок готелю повинен органічно вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці (площі).
Усі фасади будинку повинні відповідати певному, чітко вираженому архітектурному стилю;
у випадку реконструкції будинку, який є історико-архітектурною пам’яткою, потрібно зберегти початковий вигляд фасадів, фресок, вітражів.
Інтер’єр будинку повинен бути створений відповідно до єдиного дизайн-проекту, стіни прикрашені художніми творами, які гармонують з інтер’єром.
Будівельні матеріали, меблі та устатковання громадських приміщень і номерів повинні бути
з дорогих матеріалів, комфортні та у дуже доброму технічному стані. У всіх приміщеннях мають
бути килими або килимові покриви відповідної якості.
Постільна білизна з тонкотканих натуральних тканин, біла або кольорова.
Санвузли повинні бути оснащені якісним дорогим устаткованням у відмінному стані, стіни
і підлога покриті відповідним водонепроникним матеріалом не менше ніж на дві третини поверхні
за висотою.