Напрямки діяльності Асоціації

Асоціація "Туризм Одеси"

Для досягнення поставленої мети, Асоціація, відповідно до вимог чинного законодавства України, здійснює свою діяльність за наступними напрямками (перелік не є вичерпаним):
 • бере участь в організації та проведенні різного роду неприбуткових соціальних, туристичних, економічних, громадсько-культурних, освітніх, науково-практичних, інформаційних, навчальних, екологічних, етнографічних, культурно-містецьких та інших програм та заходів з тематики, що відповідає меті діяльності Асоціації
 • бере участь в організації та проведенні заходів державних органів і громадських організацій, проводить мірні зібрання та інші масові заходи в межах чинного законодавства України
 • організовує та забезпечує зустрічи з відомими науковцями, соціальними діячами, підприємцями, вченими, тощо
 • взаімодіє та співпрацює з інформаційними, науково-дослідними, аналітичними центрами, організаціями, фондами, у т.ч. іноземними, іншими громадськими організаціями з метою взаємодопомоги, обміну досвідом, стажування та спільних зустрічей
 • взаємодіє та співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами (у тому числі нерезидентами), які своєю діяльністью сприяють досягненню мети діяльності та виконанню встановленних завдань Асоціації
 • створює при Асоціації неприбуткові клуби та спільноти за інтересами, у тому числі з наданням їм статусу відокремленних підрозділів
 • здійснює постійную роботу та докладає зусіль щодо захисту спільних інтересів, прав, свобод своїх Учасників
 • представляє та захищає, як власні законні інтереси так і своїх Учасників та інших осіб, в органах державної влади, місцевого самоврядування, в інших громадських об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності
 • вносить пропозиції до органів державної влади, місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення мети діяльності Асоціації
 • організовує та проводить різноманітні акції, розробляє та забезпечує виконання проектів та програм, спрямованих на реалізацію мети діяльності Асоціації
 • співпрацює з програмами міжнародної технічної допомоги
 • бере участь у здійснені національних та міжнародних програм та проектів